Wednesday, September 06, 2006

zzz

唔好以為升中六係好輕鬆..
頭3日已經feel到好die hard..
不停$$$$$....唉-.-
bio d野chapter 1已經好難..之後果d點算..
chem又係=.=
好彩..仲有科通識好似幾易讀=.=
辛苦死啦總之..
一d都唔輕鬆..
追得好辛苦呢@@